NÍZKÁ PRODUKTIVITA A NEZÁJEM LIDÍ:
VRAŽEDNÁ KOMBINACE

leden 2018

Kontext

Odvětví: Strojírenství
Lokace: Severní Čechy
Trvání projektu: 4 měsíce

Výrobní společnost, automotive subdodavatel. 230 zaměstnanců. Výroba stojí na jednom nosném výrobku. Odběrateli je smluvně garantováno dodání do 48 hodin po zaslání objednávky a penalizaci za externí reklamace. Odběratel dále očekává pro následující pololetí dodávky ze skladu dle časového okna.

Výzva

Přes modernizovaný strojový park výroba běží jen na průměrných 73 % jednosměnné kapacity. Organizace nemá aktualizované výkonové normy. Existuje pouze formalizovaný systém řízení kvality. Stejně tak principy trvalého zlepšování. Fluktuace není sledovaným ukazatelem. Mzda zaměstnanců je 4. rokem beze změny. Nastupuje nový výrobní ředitel, jeho úkolem je provést restrukturalizaci výroby. Změna layoutu, změna skladby výrobních kapacit a snímkování jednotlivých operací v lidech vyvolává odpor. Dochází k dalšímu nárůstu fluktuace a dlouhodobé nemocnosti. Vedení společnosti za novým výrobním ředitelem nestojí. Vedení společnosti je nejednotné, ze strany služebně seniorních zaměstnanců dochází k obcházení nového výrobního ředitele a přímé komunikaci s jednatelem společnosti.

Mým úkolem je zklidnit situaci ve firmě, pomoci vedení společnosti se zaměstnanci komunikovat jasně a transparentně, udržet klíčové zaměstnance a provést zaměstnance zásadní změnou, vyvolanou nároky automotive odběratele. Dílčím cílem projektu je posun externí komunikace v regionu pro zlepšení jména zaměstnavatele.

Řešení

Dotazníkem spokojenosti zaměřeným na vztahy v organizaci a prostor pro zlepšení zjištěny klíčové nedostatky v důvěře a loajalitě zaměstnanců k firmě a vedení společnosti.

Víkendovým workshopem spojeným s teambuildingem zástupci dělníků všech úseků a dílenští mistři definují ukazatele ve SWOT analýze a nastavují základní strukturu etického komunikačního kodexu firmy. Evaluací zjištěno, že workshop první příležitostí za 15 let, kdy mohou sdělit svůj názor. navrhují postup změny ve výrobě. Vedení společnosti ve strategickém workshopu definuje strategii firmy a validací výstupů je vytvořena firemní vize, hodnoty a etický kodex společnosti. Vytvoření základní baterie leadership pravidel od managmentu po liniové vedoucí. Zavedením základních principů firemní kultury zespodu je dán základ pro eliminaci bojkotování nových pravidel. Návrhy výrobních dělníků na nové postupy ve výrobě jsou základem zlepšovatelského hnutí a ukotvením angažovatnosti a participace na procesu změny ve výrobě. Mzdové odhodnocení je nově vytvořeno ve spolupráci s výrobími mistry a validováno vedením společnosti. Je nastaven model kvalifikační matice výrobních dělníků na základě zkušeností a multifunkčnosti zaměstnanců.

Pro posílení značky zaměstnavatele vytvořen dotazník spokojenosti zaměstnanců se zaměřením na pracovní podmínky. Odpovědi týkající se prostoru pro zlepšení s nejvyšším skóre byly zapracovány do akčního plánu náprav a vytvořen tak základ zvýšení retence zaměstnanců a pro posilování brandu zaměstnavatele v regionu.

Výsledek

Spolupráce majitele společnosti s vedoucím výroby a společná komunikace neshod se zaměstnanci. Zlepšení v části dodržování pravidel férové komunikace a oboustrannému respektu se potvrzeno výstupem z dotazníku spokojenosti při ukončení projektu. Vytvořen tým trvalého zlepšování, jako nositel kaizen zlepšení v organizaci, nastaven roční vzdělávací program lean ve výrobě. Fluktuace z 13 % u dělnických profesí klesla na 9, 4% a krátkodobá pracovní neschopnost z 9,1 % na 4,5 %, což je výrazně pozitivní posun pro plánování výroby.

Nastaveny principy reportingu HR oddělení o personálních změnách v organizace. HR managerka je nově součástí top managementu.

Rolovat nahoru