KRITICKÉ ZPOŽDĚNÍ DODÁVEK
DÍKY ŠPATNÉ KOMUNIKACI

říjen 2019
Kontext

Odvětví: Zpracovatelský průmysl
Lokace: Čechy
Trvání: 4 měsíce

Přední poskytovatel technologického řešení pro zpracovatelský průmysl. Firma založená na procesním řízení s víceletými fázemi růstu. Prochází pravidelnými technologickými změnami vynucenými zákazníky.

Výzva

Vedení společnosti z důvodu výrazného konkurenčního tlaku (vstup dánské firmy na český a slovenský trh) bylo konfrontováno s požadavkem na zkrácení času dodávek vybraným zákazníkům z 9 týdnů na 6 týdnů. Management deklaruje další výhled, a to zkrácení na 4,5 týdne v horizontu následujících 7 měsíců.  Vedení se setkává s neúspěchem a komplikacemi v týmech vývoje, konstrukce a výroby. Návrh řešení je vnímám jako nerealistický, vedení jako zákaznicky podbízivé a obchodníci jsou osočováni z neznalosti reálií. Obchodní oddělení, dlouhodobě upozorňuje na neudržitelnost dodací lhůty s ohledem na jednání konkurence.  Týmy nekooperují. Původní záměr zkrácení se nedaří. A naopak komunikační bariéry způsobily kritické zpoždění vybraných projektů.

Řešení

Vytvoření projektového týmu z klíčových zaměstnanců napříč firmou. Vedle přímo zainteresovaných oddělení jsou do týmu přizváni zástupci klíčových uzlů firmy (nákup, výroba, logistika). Dvoudenní workshop mimo prostor firmy s cílem dostat tým na jednu loď a vytvořit mapu současného toku objednávky firmou. S ohledem na neformální týmové role na workshopu byla vytvořena nová organizační struktura a akční plán kroků projektu změny.  Nově ve firmě zavedeny pravidelné schůzky za účelem přezkoumání pokroku a předvídání nadcházejících požadavků. Vytvořen systém kontrol milníků a evaluace částí projektu změny a zavedení back-up plánů. Jako boční efekt bylo provedeno development center, kterým si vedení společnosti definovalo klíčové zaměstnance a angažované juniorní zaměstnance pro budoucí nástupnictví.

Výsledek

Zkrácení modelované doby dodání pilotního projektu z 9 týdnů na 7 týdnů. Zvýšení kalibrace talentů v klíčových pozicích a výrazný posun ve firemní kultuře směrem k efektivní spolupráci na základě společnému úspěchu, že zkrácení času je možné a z pohledu firemních procesů proveditelné.  Karierními plány pro juniorní talenty vyšší angažovanost zaměstnanců a ochota zapojit se do dalších projektů. Změnovým projektem je vytvořen prostor pro retenci vybraných zákazníků, deklarujících odchod ve výši 170 mil. CZK, zlepšení cashflow a vytvořen potenciál pro zvýšení obchodu u ztracených poptávek z důvodu času dodání o 13%. Vytvořen model projektového řízení vybraných customizovaných zakázek.

Rolovat nahoru