Konzultace

INTERIM

Jsem průvodce změnou. S lidmi ve firmě komunikuji nutné změny srozumitelně a interní procesy nastavuji jednoduše.

Jsem překladatel z jazyka byznysu do jazyka lidí.

Spálíte se, pokud změnu ve firmě nařídíte. Získat lidi chce čas, energii, zkušenost a autoritu.

Oblasti spolupráce

 • Start-up strategie
 • Spin-off projekty
 • Go-to-market strategie
 • Design byznys strategie
 • Vstup venture capital
 • Strategický prodej
 • Seed Plus management
 • Kulturní transformace
 • Fúze, akvizice, vlastnické změny
 • Nástupnictví
 • Interní transformace
 • Inovace
 • Redesign procesů
 • Řízení výkonnosti
 • People management
 • Performance management
 • Personální strategie
 • People Management
 • Personální audit
 • Performance management
 • Development management
 • Talent management
 • Koučink
 • Outlacement, uvolňování zaměstnanců

PEMM I SWOT I USP ANALYSIS I PORTER’S 5 FORCES I DEMING’S FIVE DISEASES OF MANAGEMENTI BSC I HOSHIN KANRI, CUSTOMER JORNEY MAPPING DMAIC&KAIZEN TOOLS I VSM I SIPOC I RACI I ISHIKAWA I PDCA CYCLE I NORTH STAR METRIC I OKR METRIC I KPI I GRPI MODEL I SILOS I SKILLS MATRIX EMPLOYEE SATISFACTION SURVEY I PEOPLE MANAGEMENT TOOLS

Jak pracuji

od první konzultace až po dokončení projektu

Úspěch transformace závisí na jasně, specificky a konzistentně definovaném směru. Můžete dobře fungovat s méně dokonalými strategiemi, ale ne s nejasnými cíli.

Do procesu plánování změny přináším pohled zvenčí, nezatížený provozní slepotou a svoje zkušenosti napříč obory. Jsem kaizen nadšenec, umím příležitosti pro zlepšení zachytit a využít ve vaši výhodu.

Naučím vás vidět situace z jiné perspektivy. Od strategie k akčním krokům a vizualizaci postupů, srozumitelných každému zaměstnanci.  Nerozdávám doporučení, ale aktivně se zapojuji. 100% na míru vaší organizaci, od první konzultace až po dokončení projektu spoluvytvářím váš firemní příběh.  

Mýlíte se, pokud se domníváte, že úkolem vedení je pouze vašim lidem říct, co mají udělat a tím dojde ke změně. Zapojit všechny zaměstnance, předat jim nové pravomoci a s nimi spojenou zodpovědnost, je obtížný a komplexní proces. Změna je maraton, ne sprint.

Změny v organizaci přinášejí velký tlak. Pro přijetí změny musí lidé vědět, moci a chtít. Základem je schopnost umět komunikovat. Proč, jak a co se bude dít. Pomáhám lidem chápat jejich roli, změnám rozumět a přizpůsobit se jim. Eliminuji riziko neúspěchu změny z důvodu neochoty zapojit se, nepružnosti a chybějící vzájemné komunikace. Věřím na výkon a morálku. Ale vždy pamatuji na to, že kultura firmy je vaším imunitním systémem.

Cílem transformace jsou zásadní změny v chodu organizace, které mají přinést vyšší hodnotu pro zákazníka a konkurenční výhodu. Aby transformace byla skutečně efektivní, musí být interní procesy přizpůsobeny nové strategii, konkrétním cílům, připravenosti lidí i jejich dovednostem.

Zaměřuji se na vyšší efektivitu procesů a zlepšování výkonnosti. Pracuji s fakty a daty, na jejich základě, identifikuji překážky a tam kde je potřeba, navrhuji nové postupy a metriky. Hlídám podmínky fungování všech procesů jako toku na sebe navazujících činností. Kladu velký důraz na to, aby nástroje sloužili lidem, a ne naopak. Aby nové postupy dávaly lidem smysl a mohli se jich účastnit všichni bez rozsáhlého zaškolení.

Rolovat nahoru