Turbulentní časy jsou testem každého manažera 

Svět čelí nebývalé zkoušce. Opatření k zastavení šíření viru přinesla nečekaný jev: pozastavení ekonomické aktivity ve stejnou chvíli, doslova napříč zeměkoulí a ve většině oborů. Tato situace přinesla velkou míru nejistoty, obavy a stres v řadách zaměstnanců. 

Co bude s firmou? Jak budeme organizovat práci?

Přežije naše firma krizi? Nepropustí mě?

Lídři nyní stojí před zásadními rozhodnutími jejich kariéry. Ačkoliv dopady krize jsou mimo jejich kontrolu, je zřejmé, že se vedoucí pracovních týmů musejí v situaci co nejrychleji zorientovat. Nastavují organizační krizové plány. S mými klienty jsme ze dne na den přestali řešit témata jako continuous improvementredesign HR strategie.  Přestali jsme se bavit o výkonumetrikách

Proč? Jednoduše, bohužel to přestalo být téma. Firemní růst se transformoval do sousloví udržení kontinuity

Ze dne na den jsme přeskočili, vedle organizace krizového plánu, do tvorby zcela nové taktiky, vytváření optimálního kanálu pro obousměrnou komunikaci a aktualizace průvodců pro zaměstnance.

Špatná krizová komunikace může firmu poškodit. Dopad na důvěru vašich lidí je nevyčíslitelný. 

Jak sdělit týmu, že bude nutné snížit mzdy či dokonce propouštět? Co říct, a co už ne? Co teď a co potom? Jak lidi uklidnit, když se sami cítíte v nejistotě nebo pod silným tlakem? Není lepší se napřed zavřít a pokud nemám co lidem říct, raději mlčet?

To, co lídři potřebují během krize nejvíc, není předdefinovaný plán, ale jejich osobní přístup, jak se k situaci postaví. Po prvním týdnu jsme společně s týmy objevili kouzlo všech dostupných nástrojů teleworkingu a vytvářeli různé scénáře komunikace situace. Značný zájem o podněty, jak řešit současný stav projevila i inovační centra a formou webinářů jsem svoje zkušenosti sdílela také s mladými podnikateli. Mnoho manažerů nikdy podobnou situací neprošlo a vést tým v zátěžové situaci je navíc specifická disciplína

Leitmotivem se stalo uklidnění situace v týmech a pochopení role lídra pro následující dny. Mluvili jsme, pracovali a sem tam zaznělo: „Ivo, jak jsi to říkala, já si tu větu musím zapsat.“ A protože těch zapsaných vět přibývalo spolu s dalšími a detailnějšími dotazy, vytvořila jsem pro svoje klienty praktický kapesní manuál návodných vět, které napoví, co komunikovat a jak. 

A tak si říkám, že tyto věty se mohou hodit i vám. Každá firma je jiná, přesto věřím, že malý návod má potenciál vám první fázi komunikace zjednodušit, anebo vás inspirovat, jak udělat některé kroky lépe. A pokud jej využijete jako check off, co máte už splněno, pak je splněna další moje mise. Budete klidnější, že jste udělali první kroky pro vaše týmy správně. Kapesní manuál najdete na konci tohoto článku. 

 

Největší sílu překonat krizi má váš postoj. 

Chci připomenout, že manažeři a manažerky jsou také lidé a v těchto dnech musí být opravdu stateční. Pokud mají tlak zvládnout a pomáhat svým lidem, musejí ošetřit nejdřív sebe. 

A tak pro změnu vznikly moje krátké motivační sms rituály pro posílení jejich psychického imunitního systému a udržení soustředění na práci.

 • Jste okem hurikánu. Nezapomeňte, že v něm je klid. 
 • Don’t panic. No drama. 
 • Lidskost a empatie jsou silné stránky manažera. Opakujte po mně.  
 • Podcenit, jak vaši lidé vnímají současnou situaci je jako zmačkat čistý papír jejich důvěry.
 • Omezení neznamenají stav anarchie. Disciplína je heslo pro dnešní den. 
 • I když jste dnes vašim lidem nedali o sobě vědět, i to vnímají jako vaši komunikaci. 
 • Mluvte jasně, řečí vašeho kmene. 
 • Dodejte sílu svým lidem. O zdravý imunitní systém se postará firemní kultura. 
 • Spěcháš-li, zastav se. Koncentruj se na další krok. 
 • Heslo dne: najdi 3 rytířské vlastnosti a zaměř se na ně. 

A zároveň mi dovolte připomenout: vaši lidé mají mnoho otázek, které se mnohdy obávají vyslovit nahlas. Vy jste naopak v pozici, že máte jen kusé informace, které sdělit zatím není možné. Roztřiďte, prosím, aktuální dotazy a možné odpovědi a vytvořte magickou trojici odpovědí podle následujícího klíče. Sepište si je a aktualizujte vždy podle situace.  Pro moji roli průvodce změnami ve firmách, byla tato trojice zásadní vždy. 

 1. tři nejdůležitější věci, které by vaši lidé měli vědět
 2. tři nejdůležitější věci, které vaši lidé potřebují vědět
 3. tři nejdůležitější věci, které zabrání dezinformacím

Hodně štěstí na této turbulentní cestě. Pevné zdraví. A nezapomeňte: každá krize v sobě skrývá potenciál. K pádu nebo růstu. Změnu musíme přijmout, uchopit ji jako příležitost a jít do akce. Je to čas pro regeneraci a restart vaší firmy. 

Rolovat nahoru